Sistem THERMOFLOCTHERMOBAG nudi možnost čiste in cenovno ugodne naknadne izolacije streh. Edini pogoj je primeren dostop do podstrešja.

THERMOBAG za optimalno toplotno zaščito sestoji iz parne ovire na notranji strani ( sd vrednost ca.10,0 m) ter difuzijsko odprte in vodoprepustne PP membrane ( sd vrednost < 0,04 m) na zunanji strani. THERMOBAG nenadomesti funkcije podeskanja, temveč vgrajeni izolacijski material ščiti pred vremensko pogojeno vlažnostjo in zračnim tokom. Le strokovno izvedena izolacija z izbiro pravilne količine polnila zagotavlja optimalne izolacijske lastnosti.  Oceno vpliva vgradnje izolacije na prehod toplote in morebitno kondenzacijo pare, je potrebno izdelati pred vgradnjo izolacije.

THERMOFLOC katalog